Transgender Netwerk Nederland

Transgender Netwerk Nederland

Transgender Netwerk Nederland

TNN is de nationale belangenorganisatie van transgender personen die streeft naar een inclusieve en diverse samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie voor transgender personen.

TNN mobiliseert de overheid, middenveld en gemeenschap door hen te informeren en te adviseren, te ondersteunen en te begeleiden en samen te brengen. TNN heeft een discriminatiemeldpunt om de meldingsbereidheid onder transgender personen te verhogen en werkt hierin samen met antidiscriminatiebureaus, politie en Openbaar Ministerie.

TNN werkt verder nauw samen met lokale transgender groepen en organisaties, de patiƫntenorganisatie Transvisie en het biculturele netwerk voor transgender personen, Trans United Nederland. Zij maakt hiernaast deel uit van een door ministerie van OCW gefinancierde SOGIESC alliantie met de COC Nederland en NNID, de organisatie voor seksediversiteit. TNN is de penvoerder van dit project.

transgendernetwerk.nl