Overige samenwerkingspartners

Tijdens het project zullen er samenwerkingen op lokaal niveau aangegaan worden met partners zoals plaatselijke groepen van specifieke minderheden, antidiscriminatiebureaus, de gemeentes, en lokale politie. Hiernaast worden de landelijke politienetwerken Roze in Blauw en het Joods politienetwerk en Slachtofferhulp actief betrokken bij onderdelen van de training.

Tegelijkertijd zullen er outreach activiteiten plaatsvinden via andere partners om zo ook het minder toegankelijke, geïsoleerde deel van de gemeenschappen te kunnen bereiken: via het jongerenwerk, wijkteams, maatschappelijk werk, scholen, migrantenorganisaties (om bijvoorbeeld ook de biculturele groep transgender personen te bereiken), sportverenigingen, vluchtelingenwerk, en gespecialiseerde hulpverleningsorganisaties.