Centrum Informatie Documentatie Israël

Centrum Informatie Documentatie Israël

Centrum Informatie Documentatie Israël

CIDI is de Nederlandse waakhond ter bestrijding van Antisemitisme en werkt samen met andere maatschappelijke organisaties om discriminatie te bestrijden.

Slachtoffers en getuigen van Antisemitisme kunnen terecht bij het Meldpunt Antisemitisme. CIDI biedt een luisterend oor, geeft advies en ondersteuning en onderneemt acties, zoals het doen van aangifte of het initiëren van het maatschappelijk debat. CIDI onderhoudt contacten met politie, politici, bewindslieden, media, docenten en anderen en kaart problemen aan om oplossingen te realiseren op individuele en maatschappelijk niveau.

De jaarlijkse Monitor Antisemitische Incidenten zet de samenleving al sinds de jaren ‘80 een spiegel voor wat betreft antisemitisme. Voorlichting en onderwijs helpen begrip van de problematiek te vergroten, bewustwording te verbeteren en gevoeligheden te (her)kennen. Alleen op deze manier kunnen antisemitisme en andere vormen van discriminatie worden aangepakt.

cidi.nl