Over Ons

‘Overal Jezelf Kunnen Zijn’ heeft als doel het vergroten van sociale veiligheid van minderheden in gemeentes en publieke ruimte.

Dit doen we door in elke Nederlandse provincie individuen, die mentale, fysieke en sociale vaardigheden en strategieën te geven die zij nodig hebben om het gevoel van machteloosheid, die voortvloeit uit het feit dat zij tot een kwetsbare minderheidsgroep horen, te verminderen, controle te houden over hun eigen situatie en hun eigen veiligheid te organiseren.

Dit gebeurt middels een serie workshops waarin Krav Maga, ’s werelds beste zelfverdedigingssysteem, centraal staat. ‘Overal Jezelf Kunnen Zijn’ geeft mensen kennis, bewustwording en technieken om onveilige situaties te voorkomen, in te schatten, te de-escaleren en eruit te komen, met als resultaat empowerment en het uitstralen van zelfvertrouwen oftewel ‘jezelf kunnen zijn’ op straat.

Partners

‘Overal Jezelf kunnen zijn’ is een samenwerking tussen:

Transgender Netwerk Nederland

Centrum Informatie Documentatie Israël

JMW JoodsWELZIJN

Vereniging LHBTI Sportorganisatie Tijgertje

Overige (lokale) samenwerkingspartners