JMW

JMW

JMW

JMW heeft tot doel de sociale en maatschappelijke zorg aan de Joodse Gemeenschap in Nederland te coördineren, te bevorderen en uit te oefenen. Het werkveld is uitzonderlijk breed en omvat een groot aantal hulpverlenings- en sociaal-culturele activiteiten.

Vanaf het moment van oprichting in 1946 heeft met name de zorg voor Joodse vervolgingsslachtoffers een grote rol gespeeld in de hulpverlening van JMW. Sinds de tachtiger jaren is het accent echter verbreed naar aandacht voor de naoorlogse generaties, identiteitsversterking en de ontwikkeling van groepen door het gehele land met als doel de mogelijkheden tot Joodse contacten te vergroten (netwerkontwikkeling).

Om mee te gaan met de tijdsgeest en tegemoet te blijven komen aan de behoefte van de doelgroep, blijft JMW constant in beweging. De laatste tijd is er een groeiende zorg onder de doelgroep over antisemitisme in Nederland, waardoor JMW zelf actiever is geworden op dit vlak.

joodswelzijn.nl