Onderzoek

Om te weten waar je naartoe gaat, moet je eerst weten waar je staat. Ons doel is het vergroten van de sociale veiligheid van minderheden.  Maar, wat is het startpunt? Wat zijn de trends en ontwikkelingen? En wat zijn de vooruitzichten?

Jaarlijks worden er verschillende onderzoeken gedaan naar sociale veiligheid. Lokaal, regionaal, landelijk en globaal. Er is zéér veel informatie beschikbaar omtrent dit onderwerp. In samenwerking met ons netwerk, onze partners en deelnemers hebben wij de belangrijkste onderzoeken eruit gefilterd.

Discriminatiecijfers 2019

Dit rapport geeft inzicht in de discriminatie-incidenten en -meldingen die in Nederland in 2019 door een officiële instantie zijn geregistreerd. Meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen (ADV's), door de politie geregistreerde incidenten, verzoeken om een oordeel, vragen en meldingen bij het College voor de Rechten van de Mens en gegevens van Meldpunt Internetdiscriminatie (MiND). Het rapport is tot stand gekomen door de samenwerking tussen: Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Politie en Art. 1.

download rapport

Bron: discriminatie.nl

antisemitische incidenten 2019

Dit rapport geeft inzicht in de antisemitische incidenten (exclusief online antisemitisme) van 2019. Het meldt het hoogste aantal incidenten sinds de monitor wordt opgesteld. Het aantal incidenten is zelfs hoger dan in het piekjaar 2014 (met 171 incidenten). Destijds was er een verband met de oorlog in Gaza; dat was er in 2019 niet. Ook wordt geconstateerd dat de scheidslijn tussen off- en online antisemitisme steeds vager is geworden.

download monitor

Bron: Stichting Centrum Informatie en Documentatie Israël

meldingen transgenderdiscriminatie 2019

Dit rapport geeft een landelijk overzicht van de ervaren discriminatie van transgenderpersonen in 2019 zoals deze geregistreerd staan bij de antidiscriminatievoorzieningen (adv’s) en bij het meldpunt van het Transgender Netwerk Nederland. Hiernaast wordt er aandacht besteed aan de zaken die het College voor de Rechten van de Mens heeft behandeld. Het rapport is tot stand gekomen door de inzet van Transgendernetwerk Nederland.

download rapport

Bron: transgendernetwerk.nl